THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN LOẠI: 50/100μm

  • Ứng dụng: ngành sơn – mực in – dược phẩm – thực phẩm – mỹ phẩm.
  • Mã sản phẩm: QXD
  • Giá: liên hệ
  • Nhà sản xuất: china
  • Bảo hành: 12 tháng