MÁY LỌC BƠM MÀNG 0,1M2/0,5M2

  • Ứng dụng: ngành sơn – mực in – dược phẩm – thực phẩm – mỹ phẩm.
  • Mã sản phẩm: BF0,1/ BF0,5
  • Bơm màng: ARO – mỹ
  • Giá: liên hệ
  • Nhà sản xuất: china